Gjestekommentar

Fuglene trenger flere fisende kyr

Kufjert i Guds frie natur er utvilsomt en kilde til klimagass-utslipp. Men et vell av de artene vi kjemper for å bevare i naturen er helt avhengig av denne fislukta for å kunne eksistere.

Klima forandringer er en vesentlig årsak til fuglenes forsvinning, men vår egen massetransformasjon av beiteland til korn åkrer er også til betydelig skade for landets fugleliv, skriver vår gjestekommentator.  Foto: NTB / Scanpix

Dersom vi skyter alle kyr i landet vil utvilsomt klimagass-utslippene reduseres betraktelig. Men drøvtyggerne vil ikke bare bli dypt savnet av landets biffspisere. Lengselen etter Dagros blir nok enda tyngre å bære for de titusener av trekkfugl som har kyrnes beitemark som sin kjæreste arena for sjekking og familieforøkelse hver vår og sommer.