Se, miljøtiltakene virker

Utviklingen går i riktig retning. Færre kjører bil. Trondheim er i ferd med å forandre seg – til det bedre.

Miljøtiltakene som skal begrense bilbruken i Trondheim virker. Miljøgata i Innherredsveien (øverst) og den nye metrobussen som kommer til høsten (nederst til venstre), representerer forandring i byen vi vil se mer til. Utfordringene for varetransporten i Midtbyen (nederst til høyre) må det være mulig å finne gode løsninger for, skriver vår kommentator.  Foto: ARKIVFOTO

De siste tallene, som Adresseavisen skrev om tirsdag, viser at flere sykler, går og tar bussen. Ingen ting tyder på at denne utviklingen vil snu. Tiltakene som er satt i gang, virker over hele byen. Fortsatt er det utfordringer i Midtbyen, men løsningen på disse utfordringer er ikke å slippe fri bilene, men å skape en by der folk trives med butikker, kafeer, opplevelser og arbeidsplasser.