Se, miljøtiltakene virker

Utviklingen går i riktig retning. Færre kjører bil. Trondheim er i ferd med å forandre seg – til det bedre.

Miljøtiltakene som skal begrense bilbruken i Trondheim virker. Miljøgata i Innherredsveien (øverst) og den nye metrobussen som kommer til høsten (nederst til venstre), representerer forandring i byen vi vil se mer til. Utfordringene for varetransporten i Midtbyen (nederst til høyre) må det være mulig å finne gode løsninger for, skriver vår kommentator. 

De siste tallene, som Adresseavisen skrev om tirsdag, viser at flere sykler, går og tar bussen. Ingen ting tyder på at denne utviklingen vil snu. Tiltakene som er satt i gang, virker over hele byen. Fortsatt er det utfordringer i Midtbyen, men løsningen på disse utfordringer er ikke å slippe fri bilene, men å skape en by der folk trives med butikker, kafeer, opplevelser og arbeidsplasser.