«De forstår ikke hva de har gjort»

Trondheim har opplevd meningsløst hærverk på flere skoler. Det må være mulig å hindre at det gjentar seg.

Saken oppdateres.

En sjetteklasse Strindheim skole gir Adresseavisens lesere rørende innsikt i hva hærverk fører til. Skolen deres fikk tidlig i februar besøk av vandaler som knuste inngangsdørene, tettet sluk og satte på vannet. Skolen fikk så store skader at mange av elevene er blitt flyttet til midlertidige lokaler på Brøset mens reparasjonene pågår. Prisen kan bli rundt en million kroner.

På adressa.no og dagens papiravis kan vi lese hvordan elevene reagerte på det som skjedde. En rekke elleve-, tolvåringer på sjette trinn tegner og skriver om det de har opplevd etter ødeleggelsene. Et stygt syn møtte dem da de kom på skolen mandag 4. februar.

LES OGSÅ: Hærverket på Strindheim kan koste en million kroner

«Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre hva som hadde skjedd, men jeg trodde ikke det var så alvorlig som det var,» skriver én av dem. Mange gir uttrykk for det samme. Flere mener at de som står bak, ikke forstår hva de har gjort og at de trenger hjelp.

Enkelte av elleve- og tolvåringene føler seg ganske store. Derfor er de spesielt opptatt av hvordan de yngste elevene reagerte: «Fadderbarna våre syntes det var veldig skummelt, og de ble lei seg da de så hva som hadde skjedd». Én av elevene skriver lyrisk om at hun hørte til på ei grein på Strindheim skole og plutselig ble plukket ned og flyttet.

Også Bispehaugen skole er blitt rammet av omfattende hærverk de siste ukene. I tillegg er inventar blitt ødelagt på skoler på Charlottenlund, Ila og Lade.

Torsdag ble fire ungdommer, to 14-åringer og to 15-åringer, pågrepet av politiet og mistenkt for mye av det hærverket som har skjedd. Politiet avhører de fire om ødeleggelsene på Strindheim, Bispehaugen og Lade.

Vi vet foreløpig ingenting om utfallet av saken, men én ting kan det ikke være tvil om: Politiet og skolene må gjøre alt de kan for å hindre at det skjer mer hærverk. Bystyret vedtok denne uka å utrede ett tiltak som antakelig burde blitt iverksatt for lenge siden: Skoler og skolegårder må overvåkes med kamera etter skoletid.

Selv vi som ellers ikke trives med kameraovervåkning, må godta at det i en del tilfeller er nødvendig. Utallige private bedrifter kameraovervåker utearealene sine. Vi blir utsatt for slik overvåking overalt i byen, og det er merkelig at noen av Trondheims mest verdifulle bygninger, skolene, ikke er sikret på samme måte. Datatilsynet har heller ikke noe imot slik overvåkning, så lenge det skjer etter skoletid.

Tiller videregående skole, som altså ikke er kommunal, men fylkeskommunal, er blant de skolene som har hatt kameraovervåkning i noen år. Der har overvåkningen ført til at det så å si er blitt slutt på hærverk og ruteknusing.

Overvåkning, tekniske tiltak og vakthold er likevel bare en del av løsningen. Personer som begår noe så meningsløst som hærverk, har, som sjetteklassingene skriver, behov for hjelp. Og de trenger hjelp før de begår kriminelle handlinger.

Stort sett blir det nok gjort et godt arbeid i Trondheims-skolene med å fange opp unge med problemer. Men det er alltid en fare for at noen faller utenfor. De som faller utenfor, kan bygge opp en aggresjon som fort kan komme ut av kontroll.

LES OGSÅ LEDEREN: Vandalene må stilles til ansvar

Samtidig må vi holde hodet kaldt. Hærverket de siste ukene kan være en bølge som ebber ut like fort som den bygde seg opp. Ser vi utviklingen over noen tiår, har ungdomskriminaliteten sunket kraftig her i landet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 1980 sto ungdom under 18 år for 35 prosent av alle siktelser for lovbrudd i Norge. I 2015 var dette tallet nede på åtte prosent. Ungdomskriminaliteten sank kraftig i flere tiår, mens kriminaliteten blant de eldre økte.

Dessverre har antall lovbrudd blant de unge økt igjen de siste par årene, i hvert fall i de store byene og særlig i Oslo. Selv om bølgen av hærverk skulle ebbe ut, gjelder det derfor å følge utviklingen med argusøyne. Vakthold og overvåkning er bare en del av løsningen. Hvis den positive utviklingen de siste tiårene er i ferd med å snu, må vi finne ut hvorfor.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

 
Politiet var raskt på plass etter hærverket på Strindheim skole tidlig i feberuar. I Adresseavisen i dag tegner og forteller elevene om hvordan de opplevde det. 

Politiet var raskt på plass etter hærverket på Strindheim skole tidlig i feberuar. I Adresseavisen i dag tegner og forteller elevene om hvordan de opplevde det. 

På forsiden nå