Gjestekommentar

Makalaust på Grensen

Et festlokale, et fengsel, et arkiv og en anstalt leder opp til omstridte Grensen, også kalt «Makalausgrenda». Her vil jeg se nærmere på en spesiell trapp og et skjevt, avkappet hus.

Fra rivningen av fengselet på Vollan våren 1972 (øverst til h.). Ungdommene som okkuperte bygningene, måtte gi tapt. (Arkivbilde sist brukt i spalten «Den gang da» i 2017). Steintrappa i Christian Frederiks gate og det skjeve huset på Grensen-platået. Kartet fra 1896 viser at bebyggelsen i Grensen er på plass. Bare en bekk renner der det nå er vei. Utenfor Vollan gård (Elgeseter) står den gamle grensesteinen.   Foto: Stein Arne Sæther

I store deler av livet har jeg bodd i nærheten, og jeg har passert hundrevis av ganger, kikket nysgjerrig, men aldri gått opp den lange steintrappa til det skjeve huset som har adresse Grensen 10 b. Nå skal jeg gjøre det.