Kommentar

Båtpussen minner meg om marerittet da masta knakk

Årets første båttur bør skje i smult farvann. Og med kort vei til nærmeste nødhavn.

Havariet for Adresseavisens kysttokt i 1998 har satt sine spor - ikke bare på treskøyta «Frigg», men også på båteieren. Her berger Hans Borgfjord og undertegnede riggen.  Foto: Dan Ågren

En eim av bunnsmøring, lakk og terpentin siger forbi gangbrua på Skansen. En skog av master ligger fortsatt i småbåthavna og venter på at det skal bli ledig på land. Ivrige båteiere har nistirret etter de første tegnene på vår og er mer enn klare for årets skippertak. Det vil si noen kvelder med intensiv båtpuss.