Hver klasse bør ha som mål at alle vil møtes på reunion

Russerevyene er over. Russetiden er i gang. Samholdet blir satt på prøve.

Etter endt russefeiring er det mange som fremhever ukene med revyjobbing. Det var da man virkelig gjorde noe i fellesskap, på tvers av gjenger, klasser og studieretninger, skriver Anders Holstad Lilleng. Bildet er fra Cha-revyen våren 2018.   Foto: Rune Petter Ness

Det er enkelt å rette en moraliserende pekefinger mot russen. De feirer eksamen før den er blitt avholdt. De fester, bråker og tar upassende knuter. Nå maser de i tillegg om å få en festplass. Bortskjemte frekkaser.