Guttene blir ikke flinkere av å bli sett på som et problem

Skal Trondheim gå foran i arbeidet med å gjøre guttene like flinke som jentene på skolen? Det kommer helt an på.

Glade unger på vei til skolen. I gjennomsnitt får guttene dårligere karakterer enn jentene. Nå diskuterer også Trondheims-politikerne hva som kan gjøres med det.  Foto: Shutterstock

Formannskapet i Trondheim diskuterte denne uka et tema som vi har terpet mye på i norsk debatt: Når elevene går ut av grunnskolen, er jentene flinkere enn guttene i så å si alle fag. Lenge var guttene litt flinkere i matematikk, men nå er det bare i kroppsøving at guttene fortsatt ligger et lite hakk foran. Det er selvfølgelig store, individuelle forskjeller, men gjennomsnittstallene tegner et tydelig bilde.