En attraksjon som gir oss et tettere forhold til byen

Trondheim har fått en fascinerende attraksjon rett ved biblioteket. Den viser oss hvordan byen ble til.

Her lå Olav den hellige. Alteret i Klemenskirken gløder i den varme belysningen i det nye besøkssenteret. Rundt ser vi restene av kirkens grunnmur.  Foto: Trygve Lundemo

Når vi besøker Klemenskirkens ruiner rett ved hovedbiblioteket, får vi en opplevelse som gir oss et tettere forhold til byen vi bor i og byens historie. Utgravningene som nå er åpne for alle, viser oss at akkurat her, noen meter under gatenivå, sto alteret der Olav Haraldsson ble bisatt etter slaget på Stiklestad i 1030.