Gjestekommentar:

Bompengeopprøret kan komme til Trondheim

I Trondheim ser vi ikke det bompenge-opprøret som har blusset opp andre steder i landet. Men det kan raskt komme, hvis strikken strekkes for langt.

Dette bildet sto på trykk i Adresseavisen 15. august 1980. På 1980-tallet var mer enn halvparten av bilene i Midtbyen såkalt gjennomgangs-trafikk, skriver dagens gjestekommentar.  Foto: Monrad Kjellby

En moderat innkreving er avgjørende, og folk må ha en positiv oppfatning av hva de får igjen for pengene. Hvis ikke blir det bråk. Derfor må politikerne være tilbakeholden med å vedta nye, store prosjekter som de forutsetter skal bompenge-finansieres. Over tid bør kanskje miljøpakken, som bruker bompengene, slankes. Her må noen ta rollen som «festbrems», skrev kommentator Harry Tiller for en tid tilbake i Adresseavisen. I dag er det Høyre og Fremskrittspartiet som er mest tilbakeholden med pengebruken.