Gjestekommentar:

Noen mener fortsatt at vi må ødelegge natur for å redde klima

Hvis det hadde vært mulig å måle engasjementet i vindkraftdebatten i kilowatt, ville strømmålerne glødet det siste halvåret. 

Trøndelag er det fylket i landet der det er pekt ut størst områder som NVE mener er best egnet for framtidig vindkraftutbygging. Her fra Fosen, der det allerede er bygget ut stort.  Foto: ERLING SKJERVOLD

Nå er vindkraft plutselig satt ettertrykkelig på dagsorden. Halsstarrige frøyværinger har greid det vi som bare sitter på rumpa og skriver mer eller mindre vektig om hvilken dårlig idé vindkraft er, ikke har vært i nærheten av. De har midlertidig stoppet Trønderenergis anleggsarbeid i hjemkommunen, de har fått nasjonal oppmerksomhet og de har vekket til live en slumrende opinion. Det som før var en flau bris av vindkraftskepsis, er nå blitt en storm. Når det blåser som sterkest, må som kjent vindturbinene stå stille.