Gjestekommentar

Leder eller helt sjef?

«Sjefer» og «ledere» finnes overalt i norsk næringsliv og i det offentlige. Min erfaring tilsier at «ledere» reflekterer mer over egen lederstil, enn «sjefer», og er mer tilbøyelige til å ta imot råd.

Kontreadmiral Louise K. Dedichen, adm.direktør Marit Collin, Ranheim-trener Svein Maalen og adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge er ledere med stor L.   Foto: Forsvaret, NTB / Scanpix og Vegard Eggen.

Jeg har vært i arbeidslivet i over 20 år og gjennom disse årene har jeg møtt mange ledere, mellomledere og sjefer. Både i form av å selv bli ledet av dem, men også gjennom mine 10 år som rådgiver for ledere, i selskapet jeg selv er leder for. I den siste tiden har jeg reflektert mye over én grunnleggende faktor som skiller lederne jeg møter inn i to grupper.