Gjestekommentar:

Den gamle bonden er død, leve bonden

En av sommerlesningens bøker som har gjort størst inntrykk, er en hyllest til sjølbergingsbonden – som dessverre også ble avviklingsbonden.

Vår gjestekommentator Stein Arne Sæther mener boken «Bondevett» er en lesverdig bok. Forfatter Erik Stenvik under arbeid på gården Bjørg på Namdalseid i 1998.   Foto: Bår Stenvik

Kan innsikt fra et utdatert bondesamfunn bidra til å løse dagens miljøkrise? Spørsmålet melder seg under lesningen av trønderen Erik Stenviks «Bondevett» som kom i vår. Boka tar særlig for seg utviklingen av landbruket i etterkrigstiden og viser hvordan kannibaliseringen i næringen har ført til at det nå ofte bare er ett gårdsbruk i full drift i hver grend.