Frykt eller fakta

Hersker det en fryktkultur blant sykehjemansatte i Trondheim, eller er det kommunens egen brukerundersøkelse som tegner det riktige bildet av eldreomsorgen? Hvem skal vi tro på?

Eksisterer det en frykt blant ansatte i Trondheim mot å si fra om feil og mangler? Høyres undersøkelser tyder på det, mens kommunens egen kartlegging gir et annet bilde. Hvem skal vi stole på? spør kommentator Harry Tiller.   Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Høyre i Trondheim mener det finnes en usunn fryktkultur blant ansatte i eldreomsorgen. Den konklusjonen bygger på en undersøkelse som høyrepolitikerne Tone Dorthe Sletten og Toril Strand selv har gjennomført ved 19 sykehjem. Ved å snakke med ansatte og enhetsledere har de tegnet et bilde av en kultur blant de ansatte der mange føler at det ikke nytter å si fra om problemer. Høyrepolitikerne har fått svar der ansatte sier at kritikk ikke blir møtt konstruktivt, men med represalier fra ledelsen.