Gjestekommentar:

Er kirken mest interessant for medier og velgere når den krangler om homofile?

Ut fra dekningen av årets kirkevalg kan mye tyde på det. Dessverre.

En evaluering av kirkevalget i 2015 viste at kirkevalget slett ikke var ukjent for velgerne, hele 93 prosent av de spurte visste at det hadde foregått noe slikt. Likevel er det få som bruker stemmeretten, skriver Siri Wahl-Olsen. FOTO: VEGARD EGGEN  Foto: VEGARD EGGEN

Denne uka har vi hatt bred dekning av den politiske festivalen i Arendal i mediene, særlig de riksdekkende. Det faktum at vi i år har et lokalvalg, gjør naturligvis at medieinteressen for Arendalsuka var, selv om det nesten bare var rikspolitikerne som debatterte.