Valget viser et mangfold som er bra for byen

Det er enorm forskjell på folk i Trondheim. Vi stemmer helt ulikt, avhengig av hvor vi bor.

Samvirkelaget er et møtested på Rye. Her, som andre steder på Byneset, er Sp størst.  Foto: Hammernes media

Norge er et land med små forskjeller, sies det til stadighet. Men lokalvalget viste at selv om de økonomiske ulikhetene er mindre her enn i mange land, har vi svært forskjellige holdninger i bygd og by. I Oslo fikk Senterpartiet drøyt to prosent av stemmene i lokalvalget. I Overhalla fikk de nesten 60 prosent.