Gjestekommentar:

En revolusjon for det historiske Trondheim

Den rødgrønne samarbeidsplattformen inneholder en av de mest radikale kulturminneambisjonene vedtatt for en norsk by i etterkrigstiden.

Lystgården Falkenborg ble vedtatt som hensynssone kulturmiljø allerede i 2013, men det regulerte arealet omfattet bare bygningene og parken. Det var dermed ingenting i veien for at den gamle «nærliggende reguleringsplanen» kunne tillate teppebombing med høytravende kasser i en ring rundt parkgjerdet. Nå har også Arbeiderpartiet forpliktet seg på en radikal kursendring, skriver Daniel Johansen.   Foto: Mariann Dybdahl

Det er ikke lett å få øye på omtanken for hvordan Trondheim skal se ut i den nye samarbeidsavtalen som de rødgrønne offentliggjorde 23. september.