Gjestekommentar:

Modne menns tarvelige netthets

Hva er det som får folk til å gå fra konseptene når unge kvinner ytrer seg om kontroversielle temaer?

Enkelte føler avmakt og sinne når disse unge, opprørske kvinnene utfordrer deres makt. Resultatet blir det lite vakre bildet av tarvelige menn som hakker løs på liberale kvinner, skriver lørdagsspaltist Kjetil Kroksæter. Greta Thunberg, Lan Marie Berg og Siri Martinsen nevnes som eksempler.  Foto: Scanpix

Godt voksne menn oppfører seg som tarvelige hissigpropper over meninger som ikke passer inn i deres forestillingsverden. Man kan bli mørkredd av å høre hva Lan Marie Berg, Greta Thunberg, Siri Martinsen og andre opplever.