Jødehatet som ble feid under teppet

Jødehatet i norske aviser før og under andre verdenskrig har i påfallende liten grad blitt tema i norske medier. Før nå. Mediene slapp for lett fra krigsoppgjøret.

Tegning: Karl Gundersen 

Sist fredag sto det en historisk leder i Aftenposten. «Da Aftenposten sviktet» var tittel, og avisa beklaget at de gjennom mesteparten av 1930-tallet gikk langt i å forsvare det som skjedde i Hitlers Tyskland. Snart 80 år etter at andre verdenskrig kom til Norge, fant avisa det også betimelig å beklage at avisa etter krigens slutt ikke tok et oppgjør med holdningene og propagandaen som avisa formidlet i mange år.