Gjestekommentar:

Når lego bruker en milliard på å bli mer miljøvennlig, er det ikke bare av moralsk forpliktelse

Først nå, mange år etter at bærekraftsbegrepet ble introdusert, begynner bærekraft å bli lønnsomt. Derfor kan vi endelig begynne å håpe at FNs bærekraftsmål blir gjennomført. 

At Apple bruker penger på å utvikle en robot for å demontere gamle mobiler, og at lego bruker en milliard på å utvikle sine legoklosser i en mer miljøvennlig retning er ikke bare fordi de føler en moralsk forpliktelse på vegne av neste generasjon. Det er fordi de ser at bærekraft vil bli lønnsomt og at deres kunder forventer det av dem. Bildet er fra en strand i Nederland.  Foto: PAUL VREEKER/Scanpix

I 2011 sa direktøren av sportstøyprodusenten Puma at «verden er forandret, og et bærekraftig næringsliv kan ikke forventes eller oppnås uten radikale endringer i de økonomiske modellene våre. Det er så enkelt som det.» Dette sa han da Puma lanserte sitt første miljøregnskap, hvor de synliggjorde kostnaden ved bedriftens negative påvirkning på miljøet.