Hva gjør vi med en skole som har sviktet seksåringene?

Nå skal skolestarten for seksåringene i Trondheim bli bedre og mer fleksibel. Men problemene løses ikke dersom politikerne gjør barnehagen om til skole.

Mange seksåringer får en dårlig start på skolelivet. Det er fint at Trondheim kommune forsøker å bedre på forholdene, men problemene i skolen stikker dypere enn som så, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Illustrasjonsfoto: Shuttertock

Politikerne i Trondheim vil gjøre sitt for å skape en bedre skolestart for førsteklassingene. Det er både kokt og nødvendig, men løser ikke de grunnleggende problemene i skolen.