Gjestekommentar:

Du møter henne på skolen, på legekontoret, på butikken, på kafé, i marka på tur

Vi snakker ikke nok om fenomenet negativ sosial kontroll: Undertrykkende maktstrukturer som umuliggjør individuell valgfrihet. Og som lever i beste velgående, også her i Trondheim.

I Norge har vi så vidt fått på banen unge stemmer som taler for individuell valgfrihet og som jobber med å bekjempe negativ sosial kontroll i ulike miljøer. Et eksempel er «de skamløse» jentene, som gjør en fantastisk jobb, skriver vår lørdagsspaltist. Her er de skamløse representert ved, fra venstre, Sofia Srour, Amina Bile og Nancy Herz. Bildet er tatt da de fikk Fritt Ords Honnør-pris.   Foto: Terje Pedersen


I disse dager er det to år siden Iram Haqs film «Hva vil folk si» kom ut og satte søkelys på negativ sosial kontroll i et par minutter, før det igjen var «business as usual». I høst ble fenomenet nok en gang satt på dagsorden gjennom filmen «Disco» og en påfølgende debatt om Jehovas Vitner og negativ sosial kontroll i norske kristne miljøer.