Alvorlig for Fylkesmannen om han overkjøres

Det vil være en alvorlig ripe i lakken for Frank Jenssen dersom departementet overkjører Fylkesmannen.

Varaordfører Ogne Undertun har sammen med Sp, SV og MDG anket vedtaket fra Fylkesmannen som mente valget av Tom Myrvold (sittende) som ordfører var gyldig.  Foto: Kristin Slotterøy

Flertallet i Ørland kommunestyret ber Kommunaldepartementet (KMD) om å sette til side Fylkesmannens vedtak etter valget 3. oktober. Der slo fylkesmann Frank Jenssen fast at valget av Tom Myrvold som ordfører i Ørland, var gyldig. Opposisjonen bestrider dette og mener valget må kjennes ulovlig og ugyldig. De mener nyvalget den 24. oktober, der Ogne Undertun ble valgt, må godkjennes.