Stressede lærere kan få bedre tider neste høst

Elevene skal leke mer. Samtidig skal de lære grundigere, og flere fag blir mer praktiske. Er det mulig å få til alt?

De yngste skal få leke mer, slik at overgangen fra barnehage til skole blir mykere. Det er et godt utgangspunkt for læring.  Foto: Camilla Alexandra Lie

Grunnskoler og videregående skoler får nye læreplaner, og på de aller fleste klassetrinn blir de innført fra neste høst. Men blir skolen bedre av den grunn? Det avhenger av hva som kommer til å skje i klasserommene.