Ikke mer prøving og feiling nå

Det holder nå. Bussjåfører, passasjerer, syklister og fotgjengere er lei av å være forsøkskaniner i et byutviklings-eksperiment i Olav Tryggvasons gate.

Det har vært nok prøveprosjektet i Midtbyen nå. Skal trafikken endres må det gjøres gjennom en overordnet og ordentlig plan for hele Midtbyen, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Morten Antonsen

Vi er mange som har fått nok av alle forsøksordningene i denne sterkt trafikkerte gata gjennom Midtbyen. Nå er det på tide å legge bort forsøkene, fjerne sykkelveien og sørge for at bussene, ambulansene og politibilene kommer seg frem. Gatas utforming løses ikke gjennom nye eksperiment, men gjennom en samlet plan for all trafikk gjennom Midtbyen.