Kjøle, tufse greit å bli trønder

Nok en nordmøring blir trønder. Fra nyttår drar halsabyggen «Heim». Vi har testet trønderfaktoren.

Fra nyttår blir flere nordmøringer trøndere når Halsa kommune blir en del av Heim kommune. Mari Westad (øverst fra v.), Torgeir Fjærli, Eli Furnes Fjærli og Bjørnar Stokke ser ikke mørkt på det.  Foto: Dan Ågren

Vi følger i historiker Gerhard Schønings fotefar. I 1774 gjennomførte han en reise på Nordmøre, sponset av kongen. Schøning var imponert over nordmøringene. 250 år seinere legger Adresseavisen ut på en språk- og dannelsesreise i upløyd og snart trøndersk mark, for å sjekke om Halsa kommune med sine vel 1500 innbyggere er klare og motiverte for å bli trøndere. Sponset av markedsavdelingen med en kopp og et handlenett dandert med sterke trønderske ord og uttrykk.