Gjestekommentar:

Hvem trenger fiender når man har venner man kan beskylde for rasisme og antisemittisme?

Krenkelser er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men i det forrige tiåret ble begrepet forvekslet med å bli skuffet og såret.

Sketsjen som inneholdt ordet «jødesvin» ble avpublisert av NRK.  Foto: NORSKE GRØNNSAKER/NRK

Den enkeltes oppfatning om hva som er riktig å si, fikk skremmende stor betydning for ytringsrommet. Trolig ble langt flere ytringer holdt tilbake i frykt for latterliggjøring, marginalisering eller utfrysing, enn for straff.