Gjestekommentar:

Naturen kollapser i skyggen av klimakampen

Klimaengasjementet økte kraftig i 2019. Det er gledelig – og bekymringsfullt.

Verken politikerne, bedriftseierne eller mannen i gata ser ut til å ta inn over seg at tapet av natur og arter også er en alvorlig trussel mot vår felles framtid, skriver Stein Arne Sæther.  Foto: Lillian Skjevikdal

Gledelig fordi vi nå kan ha et ørlite håp om at klimautslippene reduseres tidsnok til at vi unngår de verste katastrofene. Bekymringsfullt fordi så mange innbiller seg at kloden er berget bare vi slutter å spy ut for mye CO2. Dessverre er det offentlige ordskiftet blitt slik at miljøvern er lik klimasak.