Konfliktene rundt reindrifta er slett ikke over

Konfliktene mellom reindrift og andre næringer rammer alle trønderske samer. Og det går ikke over med det første.

Sametingspresident Aili Keskitalo var i Selbu torsdag og snakket med ordfører Ole Morten Balstad (Ap) etter et omstridt møte som grunneierne arrangerte i fjor. Rådmann Stig Roald Amundsen helt til venstre.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Sametingspresident Aili Keskitalos møte med kommunetoppene i Selbu torsdag kom i stand etter at motsetningene mellom samene og andre deler av befolkningen har ulmet i mange år i de sørsamiske områdene i Trøndelag.