Ekstremt nøkternt lønnsoppgjør? Glem det!

Bussjåførene må tåle mye kjeft fra passasjerene, men ikke for luselønn. Nå truer de med å stoppe bussen.

Bussjåfør Morten Waclawczyk er en av flere sjåfører som har forsvart seg i debattinnlegg mot sinte passasjerer. Nå vil bussjåførene ha bedre betalt for jobben de gjør.  Foto: Terje Svaan

Klager du på at metrobussen er fem minutter forsinket? Da kan du bare grue deg til det som kan vente deg dersom lønnsoppgjøret for blant andre bussjåførene ender i brudd. Sjansene for en streik blant sjåførene er nemlig overhengende, ifølge tillitsvalgte. Kravet på 40 000 kroner i økt lønn (nærmere ti prosent) og bedre sykelønnsordning er skyhøyt over det andre tilsvarende grupper vil få, men bussjåførene mener kravene må innfris. Yrkesgruppen har blitt hengende etter i lønnskampen med en minstelønn på rundt 380 000 kroner, og det er stor mangel på bussjåfører. Det mener de gir gode forhandlingskort.