Vi foreldre må ta ansvar. Jobben er ikke over når ungdommen er kjørt til trening

Det er for enkelt for voksne å legge ansvaret på krets, forbund og skole når ungdommene hetser på nett.

Jobben er ikke over når ungdommer er kjørt til trening og kamp. Den foregår hele tiden. Nina Rossings «#Kampklar» er en sterk, viktig og høyst aktuell bok som alle bør lese, også foresatte, skriver vår gjestespaltist.  Foto: shutterstock

En fotballcup i Trondheim i januar. Niåringer og en dommer i tidlig tenårene på banen. Etter en korrekt dommeravgjørelse, blir treneren til det ene laget så sint at han går ut på banen og kjefter på den ferske dommeren. Heldigvis griper en tilskuer inn. Arrangøren tar også hendelsen på alvor.