Fortettingen kan føles som overgrep

Trondheim må fortettes, men politikerne kan ikke si ja til massiv blokkbebyggelse mellom Lade gård og Ringve museum.

Slik vil Skanska bygge mellom Lade gård og Ringve. Kommunedirektøren foreslår at bygningsrådet avviser forslaget.   Foto: Illustrasjon: Tag Arkitekter

Fortetting skaper ofte motstand, rett og slett sinne, i nabolagene der den skjer. Når ordet er så provoserende, har det nok sammenheng med at mye av fortettingen som er gjennomført, har virket brutal. For dem som er direkte berørt, kan det nesten føles som et overgrep å få store, massive blokker tett innpå seg.