Når håp og drømmer trumfer fakta og virkelighet

Trondheim har trukket seg fra Ungdata, blant annet fordi de syns barn og unge må svare på for mange tunge, dystre spørsmål. Jeg har mine store tvil om ungdommers psykiske helse avgjøres av en håndfull spørsmål i en spørreundersøkelse, som foregår hvert tredje år.

At rektorer ikke syns svarene er særlig relevante, er ikke så rart, men egentlig ikke så interessant. Dette er tall og funn som skal si noe om det store bildet, og det er svært viktig, og man mister mye verdifullt å jobbe med også lokalt dersom det forvitres, skriver gjestespaltist Kari Løvendahl Mogstad om debatten rundt Ungdata.   Foto: Glen Musk

Mange har nok fått med seg at Trondheim har sagt nei til å være med på Ungdata i år. Dette har ikke gått upåaktet hen, og det var også ett av argumentene til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid. Hun ønsket nettopp å skape en debatt rundt denne store nasjonale spørreundersøkelsen, ved å trekke ut Trondheim kommune. Og det ser ut til at hun får ønsket sitt oppfylt. Mange har nok sine tanker og meninger om dette dristige og spesielle valget som makthaverne i kommunen har tatt.