Rapport fra innsiden

Ansatte i eldreomsorgen i Trondheim har varslet om 1781 alvorlige hendelser de siste to årene.

Adresseavisen har gjennomgått og systematisert alle. Her er 100 av de mest alvorlige hendelsene.