Bydelssjekken:

Sjetnmarka skal bli dobbelt så stor

I Sjetnmarka er nesten alt som det var da bydelen var ny i 1970. Men de neste ti årene får grenda dobbelt så mange boliger og innbyggere.

I bydelssjekken undersøker vi livet i ti utvalgte bydeler i Trondheim. Utleira, Ranheim, Lade, Sjetnmarka, Tyholt, Byåsen,Kolstad, Trolla, Byneset og sentrum.