Salmar mener miljøverndirektøren tar feil:

- Vi har ikke brutt forurensingsloven

Salmar mener selskapet overholdt forurensingsloven da det ble brukt formalin mot lakselus.

Lovlig: Det er ikke nødvendig med utslippstillatelser for midler forskrevet på resept til akutt behandling, mener konsernsjef Leif-Inge Nordhammer i Salmar. 

- Vi ville aldri ha gjennomført denne avlusningen uten at vi mente at vi var på den riktige siden av loven. Miljøverndirektøren tar feil. Forurensningsloven gir adgang til lusebehandling med formalin. Det søkes ikke om egne utslippstillatelser for midler forskrevet på resept til akutt behandling, sier konsernsjef Leif-Inge Nordhammer til Adresseavisen.