Norsk Folkehjelp og Fagforbundet:

- Uetiske investeringer av Trondheim kommune

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet hevder kommunens kraftfond og pensjonskasse investerer i selskaper som opererer på okkuperte palestinske områder.

Bør trekkes ut: Varaordfører Knut Fagerbakke ber rådmannen vurdere kommunens investeringer i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område. 

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet mener det foreligger brudd på det etiske regelverket som kraftfondet og pensjonskassen følger. De peker på selskaper som Heidelberg Cement, Hewlett-Packard, Motorola, G4S, Caterpillar, Bank Leumi, Bank Hapoalim og Mizrah Tefahot Bank der kraftfondet og pensjonskassen har eierinteresser igjennom aksjefond.