- Uholdbart at vi ikke har klart å løse en av arbeidslivets største utfordringer

Distriktssekretær Kristian Tangen i LO mener det må tas et skippertak for å få bukt med ufrivillig deltid.

- Det er et likestillingsproblem at så mange som jobber ufrivillig deltid. Det er mange som jobber deltid, spesielt i kvinnedominerte bransjer som varehandel og servicenæringen. Å redusere antallet deltidsstillinger handler om at kvinner skal kunne være økonomisk selvstendige, sier distriktssekretær Kristian Tangen i LO i Sør-Trøndelag.