Bruken av legemidler øker:

Syv av ti får reseptbelagt medisin

Flere kvinner enn menn får utskrevet reseptbelagte legemidler i løpet av ett år.

Bruken av reseptbelagte medsiner øker fordi befolkningen blir eldre og det kommer legemidler for flere sykdommer. På Sykehusapoteket ved St. Olavs Hospital går det mest av smertestillende og antibiotika. 

Bruken av reseptbelagte legemidler øker.