Den nye rødlista:

Tre humlearter i ferd med å dø ut i Norge

Disse tre humlene er i størst fare i Norge nå: Kløverhumla, lundgjøkhumla og slåttehumla.

Sterkt truet: Kløverhumla finnes i dag bare noen få steder på Østlandet og i Trøndelag, og da gjerne der det er mye rødkløver. 

I november offentliggjør Artsdatabanken den nye rødlista for arter som risikerer å dø ut i Norge. Den forrige kom i 2010. På 2015-lista står fem humlearter, og for tre av dem er det kritisk. Kløverhumla er «sterkt truet», mens lundegjøkhumla og slåttehumla har fått status «sårbar».