Ny strid om høye hus i Trondheim:

Vil ikke ha høyhus i Holtermannsveien

Rådmannen i Trondheim vil ikke la Entra AS bygge høyere enn sju etasjer på tomta der kommuneblokka i Holtermannsveien sto.

Bildet til venstre viser et nytt bygg på sju etasjer i Holtermannsveien, slik rådmannen går inn for. Bildet til høyre viser alternativet på 15 etasjer slik Ap og Høyre vil ha. Dra i stolpen på midten av bildet for å se de to alternativene. Pir II AS

Bygningsrådet skal førstkommende tirsdag behandle reguleringen av et nytt kontorbygg i Holtermannsveien 1 og 11. Både Høyre og Ap er villige til å bygge høyere enn det rådmannen legger opp til i sin innstilling til bygningsrådet.