Oppdraget:

Prosjekt til 113 millioner skal gjøre NTNU best i verden på klimavennlige kontorbygg

Sintef og NTNU skal i 2017 reise et forskningsbygg til 113 millioner kroner i Trondheim. Formål: Å finne de beste energivennlige løsningene i verden for framtidens kontorbygg.

- Ved å teste ut dristige løsninger, kan forskerne fremskaffe kunnskap som få ned energibruken og klimautslippene fra kontorbygg på lavest mulig nivå, sier professor Tore Kvande. 

Dette blir det tredje eksperimentelle lav- eller nullutslippsbygget i forskningsøyemed som bygges på Gløshaugen.