Færre sykehjemsplasser

Hjemmetjenesten prioriteres i Rådmannens budsjettforslag. For å få råd til dette blir det færre sykehjemsplasser.

- Det er jo veldig synd om man ikke både kan få flere ansatte og flere sykehjemsplasser, fastslår Solfrid Kleveland (76). Hun mener det er viktig å gi god hjelp slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme. 

Men det politiske miljøet varsler at de er skeptiske til å dempe takten på sykehjemsutbygging. Ordfører Rita Ottervik sier at Ap ikke er fornøyd med at antallet sykehjemplasser fryses, og at politikerne kan komme til å endre på dette når sentrum-venstrepartiene skal legge fram sitt budsjettforslag.