Ny arbeidsmetode i UDI:

Intervjuer asylsøkere via videolink

Nå monteres videoutstyr i asylmottak over hele landet, og intervjuene er allerede i gang. - Dette kan korte ned ventetiden betraktelig, sier Norsk organisasjon for asylsøkere.

Gode erfaringer: Rådgiver Arnstein Hoem Otterstad (t.h.) har gjennomført mange videointervjuer. - Det tar litt mer tid å etablere kontakt med den jeg intervjuer, forteller han om den nye metoden. Ellers mener han og enhetsleder Øyvind Jensen at det bare er fordeler med videooverført intervju. 

Før ble asylsøkere busset til Oslo eller Trondheim for asylintervjuet, eller så reiste UDI-medarbeidere rundt i distriktet for å møte dem. Nå vil UDI bruke videointervjuer for å erstatte en del av denne reisevirksomheten: