Foreslår å bruke gamle skoler til flyktningmottak

Gamle Ranheim skole, Spongdal skole og Breidablikk skole står på Trondheim kommunens liste.

Kan bli mottak. Gamle Ranheim skole er en av tre gamle skoler som Trondheim kommune har satt på listen over lokaler som kan være egnet for å huse flyktninger og asylsøkere.  Foto: Frank Cadamarteri

De gamle skolelokalene er alle utpekt som mulige løsninger for å innkvartere asylsøkere og avhjelpe den akutte flyktningkrisen. Listen er utarbeidet etter at fylkesmannen i forrige uke sendte ut en forespørsel til alle sørtrønderske kommuner.