Nå blir også rypene rødlistet

Rypebestanden fortsetter å gå ned, og nå blir rypene rødlistet.

Nær truet: Rypene flyr inn i en usikker framtid etter flere år med bestandsnedgang i hele Skandinavia.  Foto: Øyvind Lein, Adresseavisen

I den nye norske rødlista som snart legges fram blir li- og fjellrype vurdert som «nær truet».