Oppdraget Klima

Alt om klimakrisa

Går det an å beskrive alle forhold i klimakrisa i en sak? Vi prøver.

Oppdraget klima har jobbet med klimaspørsmålet i to uker, vi har lært mye og fått en enorm mengde informasjon. Noe av den svært sprikende, alt etter hvem vi har snakket med og hvordan tallene er regnet ut. Klimaspørsmålet er veldig stort og komplisert, derfor kan man bli både forvirret og avmektig. Vi forsøker her å oppsummere og har bestemt oss for å høre mest på forskere fra NTNU/Sintef, FNs klimapanel, Cicero Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning og Miljødirektoratet. Og vi har forenklet, forenklet og forenklet.