Ingen folkeavstemning om felles trøndelagsfylke

Topp-politikerne i Nord- og Sør-Trøndelag vil slå sammen fylkene til ett Trøndelag i 2018. Senterpartiets Tomas Iver Hallem krever folkeavstemning før det kan skje.

Ut på høring: - Folket i Trøndelag skal få si sin mening gjennom opinionsundersøkelser, men det blir ingen folkeavstemning om fylkessammenslåing, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag og fylkesråd Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag. 

- Jeg har fulgt fremleggelsen av Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen som ble presentert onsdag. Og dersom den planen er så god som Tore O. Sandvik og Anne Marit Mevassvik sier, så er det vel ingen ting i veien for å la folket i Trøndelag si hva de synes gjennom en folkeavstemning, sier Hallem.