Ønsker Øvre Rotvoll som helsefremmende bydel

Hvordan kan Øvre Rotvoll bli en bydel som fremmer god helse? Det ønsker NTNU å bidra til å finne svar på.

Bynært: Øvre Rotvoll ligger fire km øst for Trondheim sentrum. På den om lag 400 mål store eiendommen skal en bydel med 6000 innbyggere reise seg de nærmeste årene. 

I 2017 kan forhåpentligvis første spadetak tas på den rundt 400 mål store eiendommen, som ferdig utbygd skal huse 6000 innbyggere.