- Flere bør få medisin mot høyt kolesterol

Mange har høyt kolesterol uten å vite det, mener overlege ved St. Olavs Hospital.

Overlege Kaare Harald Bønaa ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital anbefaler alle i voksen alder å teste blodtrykket og om man har høyt kolesterol. 

Høyt kolesterol og røyking er de to faktorene som gjør at man har høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.