- Lær kidsa koding

Gjennom den frivillige bevegelsen «Lær kidsa koding» skal barn og unge få mulighet til å lære dataprogrammering og bli bedre kjent med informatikk som fag.

Data i skolen: I skolen er digitale ferdigheter én av fem grunnleggende ferdigheter alle elever skal jobbe tverrfaglig med gjennom hele skoleløpet. Prosjektleder Tjerand Silde i «Lær kidsa koding» snakket onsdag for fylkestinget i Sør-Trøndelag. 

I Norge har digitale ferdigheter vært definert som én av fem grunnleggende ferdigheter i skolen siden kunnskapsløftet i 2006.